Fuar Başvuru

* Kfa web sayfasında firma sorgulama işlemi tamamlandıktan sonra. Firma bilgilerinin doğru olmadığını düşünüyorsanız güncelleme formu için tıklayınız.
Aramak için en az 4 karakter giriniz, yeni arama için çarpıdan’den temizleyiniz.
Aşağıda Önemli Bilgiler ve Aydınlatma Metnini başlığı altında yer alan bilgileri okudum, onaylıyorum.


 
AYDINLATMA METNİ:

KFA Fuarcılık AŞ’ye; şahsen başvurarak, online kayıt yaptırarak veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz Ad-Soyad, Firma Adı, T.C. Kimlik Numaranız, Firmadaki Göreviniz, Vergi Dairesi ve Vergi Numaranız, Vize Durumunuz, Konaklama Durumunuz, Tercüman ihtiyacınız ve İletişim bilgilerinizi;
  • Fuara, iş gezisine ya da toplantıya katılım sağladığınızın teyidi
  • İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi,
  • Fuar, iş gezisi ve toplantı ile ilgili bilgi sunulması,
  • Kurumumuzun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
  • Güvenliğinizin sağlanması; amacıyla sınırlı olarak işlenmekte,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve iştirakleri, ilgili seyahati düzenleyen ya da konaklama için anlaşılan firmalar ve çalışanları ve kanunen gerekli merciler haricinde 3 Kişilerle paylaşılmamaktadır. Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebiyle, elektronik posta kanalıyla, otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir. Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereği Kurumumuzun Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2 Sok. No:2 Nilüfer/BURSA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Öte yandan, gerektiğinde fuar, iş gezisi, toplantı veya ilgili organizasyon esnasında veya aralarında şirketimizin ya da Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası ve iştiraklerinin basılı/görsel yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere şirketimizde, BTSO’da ya da iştiraklerinde görevli personel tarafından fotoğraf ve video çekimi ile ses kaydı yapılabilecektir.
ÖNEMLİ BİLGİLER:

KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nden faydalanmak için sektörel uyum ve NACE kodu uygunluğunun sağlanması gerekmektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yer alan Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nin süresi her bir işletme için 2 (iki) yıl olup, desteğin üst limiti 90.000 (doksan bin) TL’dir.

Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri: işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Yurt dışı çıkış harcını tüm katılımcıların kendilerinin yatırması gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi halinde)

KOSGEB Desteğinden faydalanabilmek amacıyla KOSGEB nezdinde gerçekleştirilmesi gereken 4 aşamalı işlemlerden;

1. Aşama: KOSGEB kaydının yapılması
2. Aşama: KOSGEB KOBİ Bilgi beyannamesinin doldurulması
3. Aşama: KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı başvurusunun yapılması
4. Aşama: KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurtdışı İş Gezisi Desteği ödeme başvurusunun katılımcı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Detaylı programa tam uyum sağlanması gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi halinde detaylı program, fuar organizasyonu gerçekleştirilmeden önce tarafınıza gönderilecektir)

Tüm katılımcıların seyahat ile ilgili uçak biniş kartları, fuar giriş biletleri vb. belgelerinin asıllarını saklamaları gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirlimesi halinde)

BTSO tarafından 20 kişiyi aşan başvurularda gerekli fuar organizasyonun ön başvurusu BTSO olarak KOSGEB’e Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile yapılacaktır.
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Katılımcılarının, ilgili program tarihlerinde yönelik vize başvurusunun reddedilmesi, geziye katılımdan vazgeçmesi, başvuru formunda yer alan hususlara aykırı bir durumun oluşması, KOSGEB destekleri için gerekli başvuru süreçlerini gerçekleştirmemesi ve destekten faydalanamaması durumunda BTSO sorumlu değildir, BTSO tarafından konu ile ilgili olarak uygulanacak müeyyideleri, katılımcı kabulünü beyan ve taahhüt eder.