Fuar TeşvikleriKOSGEB YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
MADDE 8  
(1) Bu desteğin amacı, işletmelerin uluslararası işbirlikleri tesis etmelerini veya işbirliklerini artırmalarını sağlamaktır.
(2) İşletmelerin, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt dışı iş gezisi programlarına katılımlarına destek verilir.
(3) Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında işletme temsilcilerinin;
a) Konaklama giderlerini,
b) Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
c) Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.
(4) Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak destek üst limiti; 45.000 (kırk beş bin) TL’dir.
(5) Yurt dışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin yurt dışı iş gezisi programının düzenlendiği tarihlerde; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.
(6) Destekten yararlanmak isteyen işletmenin faaliyet alanı ile yurt dışı iş gezisinin kapsadığı iş kollarının uyumlu olması zorunludur. Bu husus yurt dışı iş gezisi programına KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında organize edilmesi durumunda dikkate alınmaz.
(7) Destekten yararlanmak isteyen işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alan tüm aktivitelere katılması zorunludur. Bu husus yurt dışı iş gezisi programının KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında organize edilmesi durumunda dikkate alınmaz.
(8) Destek programı süresince desteğin üst limiti 90.000 (doksan bin) TL’dir.38-39
(9) Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programlarının belirlenmesi durumunda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Yurt dışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KBS’de kayıtlı ve programı onaylı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir.