MODERN BAKERY (NİSAN 2014)

  • Küresel Fuar Acentesi
  • Küresel Fuar Acentesi
  • Küresel Fuar Acentesi
  • Küresel Fuar Acentesi
  • Küresel Fuar Acentesi
  • Küresel Fuar Acentesi
  • Küresel Fuar Acentesi

MODERN BAKERY / MOSKOVA/RUSYA

23-26.04.2014
Gıda
Fuar Hakkında

Modern Bakery Moscow 2014 Unlu Mamuller ve Şekerleme Fuarı, Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki en önemli unlu mamuller ve şekerleme fuarıdır. İlk olarak 1995 yılında düzenlenen fuar, her yıl düzenlenmektedir.

Bu yıl fuarda sektörün önde gelen firmaları tarafından en son trendler ve yenilikler sergilenmiştir. Fuar kapsamında çalıştaylar, seminerler ve ürün tanıtımları yapılmış olup 230 firma ürünlerini sergilemiştir. Fuarı 40 ülkeden yaklaşık 14.000 kişi ziyaret etmiştir.

Fuarda pişirme, soğutma ve üretim teknolojileri ve ekipmanları, gıda ürünlerinde kullanılan malzemeler ve ambalaj malzemeleri sergilenmiş olup fuar küçük, orta ve büyük işletmelere, hizmet sağlayıcılara ve tüccarlara hitap etmiştir. 

 

Kurum / Firma Ziyaretleri

BTSO heyetinin Modern Bakery Moscow 2014 Fuarı ziyareti esnasında fuarın Türkiye temsilciliğini yapan INTR Fuarcılık Müdürü Sn. İlker Yalçın ile bir araya gelinmiş ve fuar ve Rusya Federasyonu’ndaki unlu mamuller sektörü hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmede üzerinde durulan konular şöyledir:

·        Rusya Federasyonu’nda sağlık kurallarının katı olduğu

·        Rusya Federasyonu’nda fırın kültürünün olmadığı, daha çok pastane bulunduğu

·        Bağımsız Devletler Topluluğu’nda ekmek ve unlu mamuller tüketiminin dünya tüketiminin % 11’ine denk geldiği

·        Rusya Federasyonu’nda Türkler ve İtalyanların son yıllarda fırın ve pastane işine yatırım yaptıkları, farklı ekmek türlerinin ilgi çektiği, standart ekmek türünün Türk ekmeğine benzemeye başladığı

·        Rus ortak olmadan da yatırım yapılabileceği ancak kanunları bilen Rus ortaklarla çalışmanın önemi

·         Kar transferinin mümkün olduğu

·        Türkler ve Rusların mentalite açısından birbirlerine yakın oldukları ve sonuç odaklı çalıştıkları

·        Unlu mamullerle ilgili makinaların satışından sonra servis konusunda sıkıntılar yaşandığı

·        Modern Bakery Moscow 2014 Fuarı’nın sektöründeki en önemli ve geniş katılımlı fuar olduğu, tanıtım konusunda ilgili tüm kurumların işbirliği yaptığı ve Rusya Tarım Bakanlığı’nın desteklediği tek fuar olduğu

Rus firmaların aradıkları makinaların fuarda sergilenmesinden dolayı memnuniyet oranının yüksek olduğu.

BTSO heyeti, Moskova Unlu Mamuller Fuarı iş gezisi kapsamında T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’ni ziyaret etmiştir. T.C. Moskova Ticaret Müşaviri Sn. Sinan Çetin, Rusya pazarı hakkında heyetimizi bilgilendirmiştir. Görüşmede üzerinde durulan konular şöyledir:

·        Rusya Federasyonu’nda zincir marketlere girişin zor olduğu, marketlerin kendi tedarikçilerinin bulunduğu, zincir mağazaların gümrük işlemlerinde yardımcı olabilecekleri

·        Devletin gıda üretiminin olmadığı ancak yoksul vilayetlerde merkezi hükümetin müdahalesinin olduğu

·         Rus halkının unlu mamul tüketiminin fazla olduğu

·         Rusya Federasyonu pazarında mal sıkıntısının yaşanmadığı

·        Tüketiciye doğrudan ulaşma konusunda Türk firmalarının başarılı oldukları

·         İşyeri açılması için belediyeden çok sayıda lisans alınması gerektiği

·        Zincir pastanelerin başarılı oldukları, butik pastanelerin de mevcut olduğu

·        Rusya Federasyonu’nun bir buğday ülkesi olduğu, tarım alanlarının pek işlenmediği, genelde Çinli firmalar tarafından işlendiği, taahhütname verilmesi gerektiği ve çalışacak personelin de yurt dışından getirilmesi gerektiği

·        Silo işleme teknolojisinde ileri olmadıkları ancak bu sektöre yabancıların girişine sıcak bakılmadığı

·        Türk yatırımcıların Rus ortak edinme zorunluluğu bulunmadığı, tüm işlemlerin resmi olmasına özen gösterilmesi gerektiği, ortakla çalışma yerine danışmanla çalışma yönteminin tercih edilebileceği

·         Mahkeme işlemlerinin uzun sürdüğü

·        Rus ekonomisinde daralma yaşandığı, geri ödenmeyen tüketici kredilerinin 300 milyar Ruble olduğu, borçlanma oranının yüksek olduğu

·        Rus halkının yılda iki defa tatil yaptığı ve bir tatilin genellikle Türkiye’de geçirildiği

·        Hizmet ve imalat vb. sektörlerinin Moskova’da yoğun olduğu

·        Rusya Federasyonu’nda eğitim sisteminin kaliteli olduğu

·        Rusya Federasyonu’nda Türk işletmeleri için önde gelen iş alanının inşaat sektörü olduğu ve 506 Türk firmasının faaliyet gösterdiği

·        Rusya Federasyonu’nun pahalı bir ülke olduğu ve işletme maliyetlerinin yüksek olduğu

·        Rusya Federasyonu’nda dakikliğin sağlanamadığı

·        Sovyet Rusya döneminde çiftçiliğin ağır darbe aldığı, günümüzde eski fabrikaların genellikle Fransız ve İtalyanlar tarafından satın alındığı

·        Süt endüstrisinde son 3 yıldır iyileşme görüldüğü

·        Baklava, lokum ve pişmaniyenin Rus damak tadına uymadığı

·        Catering hizmetinin Rusya Federasyonu genelinde yaygın olmadığı

·        Rus halkının değişime meyilli olmadığı

·        Coğrafi koşullar nedeniyle mal sevkiyatının kamyon ve tır yerine trenle yapıldığı

·        Buğday ithalatında kısıtlamaya gidilmesinin nedeninin fiyatı yükseltmek olduğu

·        Rusya Federasyonu’nda Türk firmalarının yatırım yapmaları durumunda T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin personel bulunması, ihracat teşvikleri, avukat ve mali müşavir tedariki vb. konularda

Rus Fırıncılar ve Şekerlemeciler Birliği, küçük ve orta ölçekli ekmek ve şekerleme üretimi yapan girişimcilerin mesleki ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur. 42 bölgesel derneği bünyesinde bulundurmaktadır. Fırıncılık, şekerleme ve makarna üreticisi 12.000’den fazla firmayı temsil etmektedir. Birlik, uluslararası sektörel kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır.

Birlik her yıl Moskova’da “Ekmek Festivali” düzenlemektedir. Festival kapsamında ülkenin tüm bölgelerinden fırıncılar ve şekerlemeciler ve yabancı konuklar bir araya gelmekte ve yarışmalar, konferanslar, sergiler, forumlar ve seminerler gibi farklı etkinliklerle sektöre yönelik zengin bir çalışma ortaya konmaktadır.

BTSO heyetinin Rus Fırıncılar ve Şekerlemeciler Birliği ziyareti kapsamında heyetimize Birlik Başkanı Sn. Yuri Katsnelson birliğin yapısı, çalışmaları ve Rusya’daki unlu mamuller sektörü ile ilgili bilgi sunmuştur. Bilgilendirme kapsamında üzerinde durulan konular şöyledir:

· Rus Fırıncılar ve Şekerlemeciler Birliği’nin 85 bölgede unlu mamuller ve şekerleme sektöründe faaliyet gösteren firmaların çatı kuruluşu olduğu

· Rusya Federasyonu’nda unlu mamuller ve şekerleme sektöründe 13.000 işletmenin faaliyet gösterdiği

· Sovyet Rusya döneminde işletmelerin büyük boyutta olduğu ancak kar oranının azlığı nedeniyle firma sayısında azalma olduğu

· Mülkiyet şeklinin özel şirket ve genel olarak kırsal bölgelerde kooperatif şeklinde olduğu

· Rusya Federasyonu genelinde yılda 7 milyon ton ekmek ve unlu mamuller tüketildiği ve 300.000 kişinin istihdam edildiği

· Alım gücünün yükselmesi nedeniyle bölgelere göre % 5-10 oranında farklılık göstererek tüketim oranının arttığı

· Fırıncılık sektörünün Rusya Federasyonu’nda yatırım için cazip sektörlerden biri olduğu, Rus ortak olmadan Rusya’da yatırım yapılabileceği, ekipman satılabileceği, eğitim merkezi açılabileceği, bu alanda piyasada boşluk olduğu

· Unlu mamuller sektöründeki KDV oranının % 10, diğer mallarda ise % 18 olduğu

· Standartların belirlenmesi için Gıda Enstitüsü ile birlikte hareket edildiği

· Rusya Federasyonu’nda tedavi amaçlı (diyabetik, vitaminli vb.) ve fonksiyonel ekmek tüketimi gerçekleştiği, Rusya Gıda Güvenliği Doktrini’ne göre üretilen ekmek miktarının % 40’ının sağlık amaçlı üretildiği ancak gerçekten rakamın % 2,5 oranında olduğu, bu alanda potansiyelin yüksek olduğu

· Birlik tarafından düzenli olarak etkinlikler gerçekleştirildiği (Ekmek Bayramı vb.)

· Moskova’da kiralar ve mülkiyetin pahalı olması nedeniyle fırınların çok sık olmadığı

· Rusya Federasyonu’nda ekmek fiyatlarının bölgesel olarak farklılık gösterdiği, bazı bölgelere hammaddenin uzaktan geliyor olması nedeniyle fiyat farkının 2,5 kata kadar çıkabildiği

· Rusya Federasyonu’nda ekmek fiyatlarının serbest olduğu, Rus Fırıncılar ve Şekerlemeciler Birliği’nin de fiyat konusuna dahil olmadığı

· Özel ekmeklerin hammaddelerinin bazılarının (üzüm, ceviz vb.) Rusya Federasyonu dışından ithal edildiği

· Rusya Federasyonu genelinde 3.000’e yakın çeşit ekmek olduğu ve bölgelere göre değişim gösterdiği, standartlara göre poşetli ekmeğin şart olmadığı ancak genel olarak marketlerde poşetli ekmek satıldığı

· Rusya Federasyonu’nda 24 saat çalışan fırın bulunmadığı, fırınların tam kapasite çalışmadığı

· Rusya Federasyonu’nda fırıncılık çıraklık okulunun bulunmadığı, bu konuda Rus Fırıncılar ve Şekerlemeciler Birliği’nin çalışmaları olduğu ve BTSO ve ilgili Türk kurumlarıyla işbirliğinden duyulacak memnuniyet

· Rusya Federasyonu’nda üretimde standardizasyon bulunduğu ve Rusya Tüketim Denetimi Kurumu tarafından denetimlerin yapıldığı

· Rusya Federasyonu’nda kayıt dışı üretimin mevcut olduğu ancak sayının giderek azaldığı

· Sağlığa zarar vermeyecek şekilde üretim koşullarının ihlal edilmesi durumunda ürüne el konulduğu ve firmanın uyarıldığı, uyarıya rağmen kurallara uyulmaması halinde firmanın 30-50-90 gün boyunca kapatıldığı, ihlalin tekrarı durumunda firmanın kapatıldığı

· Kasım 2014’te düzenlenecek olan Ekmek Bayramı hakkında bilgi verilmesi ve Türk firmalarının davet edilmesi, etkinlik bilgisinin Türk firmalarıyla paylaşılması konusunda Türkiye’deki Fırıncılar Federasyonu ile irtibata geçilmesi konusunda işbirliği

· Ocak 2015’te düzenlenecek olan Buğday İşleme Sergisi hakkında bilgi verilmesi ve Türk firmalarının davet edilmesi

 

Ziyaret esnasında BTSO heyeti tarafından Bursa’daki unlu mamuller sektörü hakkında da bilgilendirme yapılmıştır (Bursa’da günlük 250 gr.lık 2 milyon ekmek tüketildiği, Türkiye’de bu sektörde rekabetin daha fazla olduğu). Ayrıca kurulmakta olan BTSO Üniversitesi bünyesinde unlu mamuller de dahil olmak üzere birçok sektörde çıraklık okulu açılacağı bilgisi verilmiş ve Rus Fırıncılar ve Şekerlemeciler Birliği de üniversitenin açılışına davet edilmiştir.